• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
530094

Alge-/muggvask

4 l
Art. nr: 530094

  • Desinfiserende og rengjørende
  • Fjerner alger og muggangrep
  • Utmerket som fasadevask før maling

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert antimuggmiddel! Hard Heads mugg- og algevask er et desinfiserende, konsentrert rengjøringsmiddel som raskt fjerner alger og muggangrep fra tre, metall, stein, betong og mur utendørs. Muggvasken løser opp alger og mugg på ca. ti minutter. Den kan med fordel brukes som fasadevask før maling. Middelet brukes normalt i uttynnet form, men ved svartsoppangrep bør det brukes i konsentrert form.

Produktdata

Artikkelnummer 530094
Garanti 12 måneder
Volum 4 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …
Advarsel
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan være etsende for metaller.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet.
Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Inneholder: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, ikke ioniske overflateaktive stoffer>< 5%