• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
629395

Rengjøringsmiddel Takrent

2,5 l
Art. nr: 629395

 • Fjerner alger, larver m.m.
 • Forårsaker ikke misfarging
 • Rekker til ca. 125-150 m²

Ord. pris
449,-
359,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 179,60

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Et takrengjøringsmiddel som fjerner alger, mose og annet belegg så effektivt at det går flere år før det kommer tilbake, noe som innebærer et pent tak i lang tid. Middelet virker skånsomt mot alle takmaterialer, etser ikke glassruter og forårsaker ikke misfarging. Etter behandling tar det noen måneder før belegget løsner fra taket. 2,5 l konsentrat rekker vanligvis til ca. 125-150 m².

Artikkelnummer 629395
Garanti 12 måneder
Volum 2,5 l
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 629395
  Garanti 12 måneder
  Volum 2,5 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Produktinfo
  Et takrengjøringsmiddel som fjerner alger, mose og annet belegg så effektivt at det går flere år før det kommer tilbake, noe som innebærer et pent tak i lang tid. Middelet virker skånsomt mot alle takmaterialer, etser ikke glassruter og forårsaker ikke misfarging. Etter behandling tar det noen måneder før belegget løsner fra taket. 2,5 l konsentrat rekker vanligvis til ca. 125-150 m².