• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
629395

Rengjøringsmiddel Takrent

2,5 l
Art. nr: 629395

 • Fjerner alger, larver m.m.
 • Forårsaker ikke misfarging
 • Rekker til ca. 125-150 m²

Ord. pris
399,-
319,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 159,60

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Et takrengjøringsmiddel som fjerner alger, lav og andre påvekster så effektivt at det tar flere år før det kommer nye påvekster, slik at taket holder seg pent i lange tider. Middelet virker skånsomt mot alle takmaterialer, etser ikke vindusruter og gir ikke misfarging. Etter behandling tar det noen måneder før påveksten slipper fra taket. 2,5 l konsentrat vil normalt rekke til ca. 125–150 m².

Artikkelnummer 629395
Garanti 12 måneder
Volum 2,5 l
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 629395
  Garanti 12 måneder
  Volum 2,5 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Produktinfo
  Et takrengjøringsmiddel som fjerner alger, lav og andre påvekster så effektivt at det tar flere år før det kommer nye påvekster, slik at taket holder seg pent i lange tider. Middelet virker skånsomt mot alle takmaterialer, etser ikke vindusruter og gir ikke misfarging. Etter behandling tar det noen måneder før påveksten slipper fra taket. 2,5 l konsentrat vil normalt rekke til ca. 125–150 m².