• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530093

Terrasserens

4 l
Art. nr: 530093

 • Konsentrat
 • Holder til 20-40 m²

Ord. pris
129,-
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 32,25
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert ristvaskemiddel! Hard Heads ristvaskemiddel er et svært effektivt, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av trerister utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Terrassevasken kan med fordel brukes som konsentrat og holder til totalt ca. 20–40 m² avhengig av underlagets tilstand.

Artikkelnummer 530093
Garanti 12 måneder
Maling per strøk 5-10 m²/l
Volum 4 l
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Advarsel
Irriterer huden. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Bruk vernehansker/vernebriller/ansiktsmaske.

VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Ved varig øyeirritasjon: Oppsøk lege.

Inneholder: Kaliumhydroksid.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530093
  Garanti 12 måneder
  Maling per strøk 5-10 m²/l
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  Advarsel
  Irriterer huden. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Bruk vernehansker/vernebriller/ansiktsmaske.

  VED KONTAKT MED ØYNENE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Ved varig øyeirritasjon: Oppsøk lege.

  Inneholder: Kaliumhydroksid.
 • Produktinfo
  Konsentrert ristvaskemiddel! Hard Heads ristvaskemiddel er et svært effektivt, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av trerister utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Terrassevasken kan med fordel brukes som konsentrat og holder til totalt ca. 20–40 m² avhengig av underlagets tilstand.