• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
004472

Metallmaling

0,5 l
Art. nr: 004472

 • Aktivt rustbeskyttelsespigment
 • Gir en slett og elegant overflate
 • Kan påføres med flere verktøy

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 199,80
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 004472
  Garanti 12 måneder
  Tørketid 24 h
  Maling per strøk 8-12 m²/l
  VOC <500 g/l
  Volum 0,5 l
  Støvtørr 4 h
  Farge Hvit
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder cobalt bis(2-ethylhexanoate) cobalt bis(2-ethylhexanoate) 2-butanonoxim. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Produktinfo
  Jern- og metallmaling som inneholder rustbeskyttelsespigment!

  Hard Heads blanke uretan- og alkydbaserte lakk egner seg for maling, oppfrisking og som beskyttelse av en mengde ulike overflater i metall, jern og tre – både innendørs og utendørs.

  AKTIVT RUSTBESKYTTELSESPIGMENT
  Siden metallfargen inneholder aktivt rustbeskyttelsespigment, er det i enkelte situasjoner mulig å bruke den på metalloverflater uten å grunne først.

  GOD UTFLYTING – SLETT OG ELEGANT OVERFLATE
  De gode utflytingsegenskapene sørger for at metallmalingen gir en slett og elegant overflate på den malte gjenstanden.

  KAN PÅFØRES MED DE FLESTE VERKTØY
  Lakkmalingen kan med fordel påføres med de fleste typer maleverktøy, for eksempel en klassisk pensel eller rull. Etter fortynning med lakknafta er den også godt egnet til påføring med malingsprøyte.