Alt for hjemmefiksere til proffe.
550147

Vaskemiddel for båtbunn

1 l
Art. nr: 550147

269,-
215,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Effektivt vaskemiddel for båtens bunn. Påføres med svamp, rulle eller sprayes på. La sitte et døgn og skyll av.

Produktdata

Artikkelnummer 550147
Garanti 1 år
Volum 1 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til …