Alt for hjemmefiksere til proffe.
629020

Avfettingsmidler Extreme Nano-Tech

1 l
Art. nr: 629020

79,90
63,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Svært sterk kaldavfetting som effektivt løser opp salt, tjære, asfalt, olje og annen vanskelig smuss. Den tyktflytende blandingen gjør at middelet henger igjen og bearbeider overflaten uten å renne av eller fordampe.

Produktdata

Artikkelnummer 629020
Garanti 1 år
Volum 1 l
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tilbehør