Alt for hjemmefiksere til proffe.
629081

Kaldavfetting Superavfettning

1 l
Art. nr: 629081

59,90
47,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Høykonsentrert kaldavfetting til svært gjenstridig smuss! Turtles Superavfetting er et ekstremt effektivt, petroleumsbasert kaldavfettingsmiddel som passer veldig godt til fjerning av asfaltflekker, saltrester, flyverust, tjære, veisalt og annet ekstremt krevende smuss. Middelet er perfekt å bruke til motorvask og rengjøring av malepensler. Det emulgerer ved avspyling med vann.

Produktdata

Artikkelnummer 629081
Volum 1 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …