Alt for hjemmefiksere til proffe.
620005

Bilshampo Wash & Wax Shampoo

500 ml
Art. nr: 620005

79,90
63,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Med voks som gir en ren, blank og vannavstøtende lakkflate. Minimal ettertørking.

Produktdata

Artikkelnummer 620005
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege