• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
001992

Vinylglans Cockpit Shine

300 ml
Art. nr: 001992

 • Til plast, gummi, skinn m.m.
 • Med antistatisk effekt

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 249,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 001992
  Garanti 12 måneder
  Volum 300 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • Produktinfo
  Gir ny glans til bilinteriør i plast, gummi, lær osv. Med antistatisk effekt.