• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006198

Multispray

400 ml
Art. nr: 006198

 • Løser opp rust, rengjør, smører
 • Smart sprøytemunnstykke

Ord. pris
59,90
47,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 149,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Allsidig og langtidsvirkende spray som løser opp rust og beskytter gjenger, hengsler, bøssinger og alle slags bevegelige deler.

Artikkelnummer 006198
Garanti 12 måneder
Volum 400 ml
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 006198
  Garanti 12 måneder
  Volum 400 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Allsidig og langtidsvirkende spray som løser opp rust og beskytter gjenger, hengsler, bøssinger og alle slags bevegelige deler.