Alt for hjemmefiksere til proffe.
620024

Lakkrengjøring Super Cleaner

500 ml
Art. nr: 620024

149,-
119,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Rengjøring av matte og oksiderte lakkflater. For alle typer lakk.

Produktdata

Artikkelnummer 620024
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege