• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
001455

Vokssjampo Carnauba Wash & Wax

500 ml
Art. nr: 001455

 • Sjampo og voks i ett produkt
 • Inneholder karnaubavoks
 • Perfekt til vedlikeholdsvoksing

149 . -
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 298.-

Fri frakt til varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 001455
  Garanti 12 måneder
  Volum 500 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
 • Produktinfo
  Bilsjampo med karnaubavoks. Sonax Carnauba Wash & Wax er en konsentrert vokssjampo som inneholder både bilsjampo og ekte karnaubavoks – resultatet blir et middel som rengjør og vokser bilen på samme tid. Sjelden har det gått så raskt å få bilen ren og nyvokset. Wash & Wax er perfekt å bruke for å opprettholde voksbeskyttelsen mellom poleringsomgangene. Det gir en skinnende bil med suveren vannavrenning og som er latterlig enkelt å bruke. Wash & Wax produseres i Tyskland.