• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
016559

Isfjernere

750 ml
Art. nr: 016559

 • Tiner isdannelse på ruter
 • Også forebyggende

49 90
39,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 66,53
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 016559
  Garanti 12 måneder
  Volum 750 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Isfjerner fir bilruter.

  Svært effektiv isfjerner som tiner og forhindrer utvendig isdannelse samt dugg på ruter. Spray på, la virke og fjern isrester med en isskrape.

  Kan også brukes forebyggende

  Den sterke formelen gjør at middelet også kan brukes forebyggende, det bør imidlertid ikke brukes inni bilen.