• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
520585

Rødsprit

Art. nr: 520585

 • Til spritkjøkken, spritlamper
 • Frostvæske til VVS-system

79 90
63,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 79,90
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 520585
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Meget brannfarlig væske og damp.

  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Produktinfo
  Til spritkjøkken, spritbrennere og røkeovner. Frostvæske til VVS-system, spylervæskesystem osv. Rengjøringsmiddel.