• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
013387
Kampanje

Gulvmaling

4 kg
Art. nr: 013387

 • Inngår i Hard Heads gulvsystem
 • Til tre- og betonggulv
 • Produsert i Sverige

399 . -
Spar 100.-
319,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Gjelder t.o.m 07.11.2021 (11 dager igjen)
Pris per kg 99,75
Ord. pris 499.-
Pris per kg 124,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 013387
  Garanti 12 måneder
  Overmalbar Ja
  Glansverdi 80
  Bindemiddel Vannbasert
  Maling per strøk 8 m²/kg
  Støvtørr 12 h
  Anbefalt temperatur ved påføring > +10°C
  Farge Lysegrå
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Produktinfo

  Gulvmaling til tre- og betonggulv.

  Fornye innegulvet med Hard Heads vann- og epoksybaserte tokomponentmaling! Bruk den alene eller sammen med Hard Heads fargechips og klarlakk for å få et dekorativt og slitesterkt sluttresultat.

  Til tre- og betonggulv

  Malingen har svært gode diffusjonsegenskaper og kan brukes både på betong- og tregulv samt trefiberplater.

  Gir en blank overflate

  Gulvmalingen har en times brukstid etter at komponentene har blitt blandet sammen, og den er overmalbar etter cirka 12 timer. Gir en blank overflate.

  Inngår i Hard Heads gulvsystem

  Gulvmalingen kan brukes sammen med Hard Heads fargechips og klarlakk for å skape et dekorativt og slitesterkt innegulv. Produktene er produsert i Sverige.