• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
502064

Trelim PU PU204

250 ml
Art. nr: 502064

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 399,60

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Vannfast polyuretanlim som limer metall, plast, keramikk etc. Fuktherdende.

Produktdata

Artikkelnummer 502064
Garanti 12 måneder
Volum 250 ml
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.