• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019317

Klarlakk utendørs

1 l
Art. nr: 019317

 • Til utendørs bruk
 • Høyblankt resultat
 • Produsert i Sverige

179 . -
143,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 179.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019317
  Garanti 12 måneder
  Tørketid 12–24 h
  Tetthet 0,85-0,95 kg/dm3
  VOC <500 g/l
  Glansverdi 90
  Støvtørr 4 h
  Volum 3 l
  Farge Transparent
  Maling per strøk 6-10m²/l
  Anbefalt temperatur ved påføring >+5 °C
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Inneholder: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.>
 • Produktinfo

  Klarlakk for bruk utendørs.

  Denne svenskproduserte klarlakken fra Hard Head gir et helblankt, hardt og lysekte resultat. Kan brukes til treflatert utendørs, for eksempel til hagemøbler eller på trebåter (over vannlinjen).