• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019307

Metallprimer

1 l
Art. nr: 019307

 • Aktiv rustbeskyttelse
 • Vannbasert
 • Påføres med pensel/rull

169 . -
135,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 169.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019307
  Garanti 12 måneder
  Farge Grey
  Tørketid 3 h
  Tetthet 1220 kg/m³
  VOC < 140 g VOC/l
  Volum 1 l
  Støvtørr 1 h
  Maling per strøk 8 m²/l
  Anbefalt temperatur ved påføring 5-30 °C
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Inneholder C(M)IT/MIT (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
  Inne-
  holder biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1) Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøy-
  tetåke må ikke innåndes. Dette produktet inneholder maksimalt
  140 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 140 g VOC/L
  (kat. A/i)
 • Produktinfo

  Vannbasert metallprimer med aktiv rustbeskyttelse.

  Hard Heads metallprimer er beregnet på jern- og stålunderlag samt lettmetall og galvanisert metall.

  Kan males over med flere malingstyper

  Kan males over med de fleste malingtyper som danner et lufttett lag. Primeren kan påføres med pensel og rull.