• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
010773

Avløpsrenser Mudin

1 l
Art. nr: 010773

 • Best i test
 • Løser opp hår og fett m.m.
 • Skånsom mot alle typer rør

149 . -
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 010773
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Søk legehjelp.
 • Produktinfo

  Avløpsrenser som gjør rent og fjerner vond lukt.

  Når vann renner dårlig unna i håndfatet eller dusjen, kan det være på tide å gjøre rent avløpet. Mudin er en effektiv avløpsrenser fra Norenco. Den trenger gjennom stående vann og løser opp fett og hår i både avløp og gulvbrønner, slik at du slipper å skru rørene fra hverandre under vasken for å rense manuelt.

  Skånsom mot alle typer rør og pakninger

  Formelen er luktfri, utvikler ingen varme og er trygg å bruke på plast, betong, stål loddinger og gummi, og er derfor skånsom mot alle typer rør og pakninger.

  Fjerner vond lukt og forhindrer rask gjentetting

  I tillegg til å rense, fjerner middelet alle illeluktende bakterier og etterlater en hinne som forhindrer at rørene blir raskt tette igjen. PH 14.

  Best i test

  Når TV2 testet avløpsåpnere var det Mudin som løste opp smussproppen raskest.

  Kilde: https://www.tv2.no/v/1034162/.