• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
510002

Kaustisk soda

750 ml
Art. nr: 510002

 • Rengjør avløp og gulvsluk
 • Fjerner oljemaling
 • Grovrengjøring av skitne gulv

69 90
55,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 93,20
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 510002
  Garanti 12 måneder
  Volum 750 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Oppbevares innelåst. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
 • Produktinfo
  Til rengjøring av avløp og gulvsluk. Fjerner fett, matrester og annet organisk materiale. Kan også brukes til å fjerne oljemaling eller grovrengjøre skitne gulv i garasjer og verksteder.