• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
951166

EasyPool Mini

Art. nr: 951166

 • Tilpasset frittstående bassenger
 • Desinfiserer og flokker bassengvannet i inntil 2 måneder
 • Inneholder klor, flokningsmiddel og pH-stabilisator

124 . -
Spar 125.-
99,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Ord. pris 249.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 951166
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo
  Utrolig smart alt-i-ett-produkt spesielt tilpasset frittstående bassenger. Oppbygd som en flytende bøye sørger den i inntil 2 måneder for at bassengvannet holdes desinfisert og klart. Bøyen inneholder klor, flokningsmiddel og pH-stabilisator som distribueres i jevn flyt. Til bassenger på opptil 10 m³.