• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
021992

Multiklor

5 kg
Art. nr: 021992

 • Ukeklor
 • Hurtig- og langtidsvirkende
 • Tablettform

399 . -
319,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per kg 79,80
 • Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • Betal enkelt med Vipps
Lagerstatus Online
På lager
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 021992
  Garanti 12 måneder
  Vekt 5 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
 • Produktinfo

  Multiklor som desinfiserer bassenget ditt.

  Hold bassenget rent og friskt lenge med Kayobas multiklor i tablettform! Alt-i-ett-tablettenes sjokkeffekt desinfiserer bassenget raskt, mens langtidseffekten holder vannet klorholdig lenge – slik at du kan nyte herlige dukkerter hele sommeren!

  Desinfiserer, forebygger alger og pH-stabiliserer

  Kloret sørger for at vannet er fritt for alger, sopp og bakterier. Tablettene inneholder dessuten pH-stabilisering og flokningsmiddel som binder sammen smusspartiklene og gjør vannet klarere.

  Anbefalt dosering

  Tablettene gir langvarig beskyttelse mot urenheter i bassenget, og derfor anbefales det å tilsette tablettene hver sjuende dag for å opprettholde en aktiv beskyttelse. Anbefalt dosering er 10 tabletter per 20 m³ (20 000 liter) vann.