Alt for hjemmefiksere til proffe.
550258

Impregnering Imprenex Outdoor

1 l
Art. nr: 550258

129,-
103,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Imprenex Outdoor er spesielt utviklet for grovere tekstiler i utendørsmiljøer. Imprenex Outdoor gir en vannavvisende overflate på båtkalesjer, markiser, parasoller, hestedekkener, ryggsekker, telt, presenninger, flagg og lignende grovere tekstiler. Forbered alltid impregneringen med å rengjøre tekstilen med Imprenex Cleaner.

Produktdata

Artikkelnummer 550258
Garanti 1 år
Volum 1 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.