• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
010996

Gass

230 g
Art. nr: 010996

 • Butan-/propanblanding
 • Standardgjenger

49 90
39,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 010996
  Garanti 12 måneder
  Vekt 230 g
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig gass.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  FARE Ekstremt brannfarlig gass. Oppbevares utilgjengelig
  for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater,
  gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking
  forbudt. Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre
  lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Oppbevares på
  et godt ventilert sted. Inneholder: butan, isobutan.
  Engangsbeholdere for gass. Beskyttes mot direkte sollys.
  Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
  ADVARSEL: MÅ IKKE ETTERFYLLES. Må ikke punkteres eller
  brennes, selv ikke etter bruk. Denne beholderen skal
  bare brukes sammen med Jula bærbare kokeapparater
  eller andre apparater, i kategorien direkte trykk for butan
  som samsvarer med NS-EN 521 for denne gassbeholderen.
  Følg bruksanvisningen som medfølger utstyret. Bytte av
  beholder: Utføres i godt ventilerte omgivelser uten tennkilder.
  Steng ventilen på utstyret. Koble beholderen fra
  utstyret. Bytt pakning dersom den er skadet eller borte.
  Unngå å skade gjengene. Bruk bare håndkraft. Denne beholderen
  samsvarer med NS-EN 417.
 • Produktinfo

  Gassbeholder med butan- og propanblanding.

  For gasskjøkkenet, brenneren og mer! Inneholder butan- og propanblanding og har standardgjenger.