• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
624049

Alkylatbensin 2-takt

5 l 2,5 %
Art. nr: 624049

 • For maskiner med totaktsmotor
 • Med 2,5 % helsyntetisk totaktsolje
 • Kan oppbevares over lengre tid

249 . -
199,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 49,80
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 624049
  Garanti 12 måneder
  Volum 5 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin med 2,5 % helsyntetisk 2-taktsolje!

  Startas TC-W3-godkjente 2-taktsbensin er tilpasset luftkjølte motorsager, ryddesager, trimmere og andre hagemaskiner. TC-W3-godkjenningen innebærer at den også er perfekt til påhengsmotorer.

  Tc-w3-godkjent

  Drivstoffet inneholder 2,5 % TC-W3-godkjent helsyntetisk 2-taktsolje. Denne oljen er godkjent for maritime miljøer og kan brukes i påhengsmotorer, luftkjølte hagemaskiner, motorsager, ryddesager og trimmere.

  Mindre mengder bly, svovel og benzen

  Bensinen er stort sett uten bly, svovel, benzen og aromater.

  Kan oppbevares over lengre tid

  Startas TC-W3-godkjente 2-taktsbensin kan sesongoppbevares hvis den lagres svalt og i jevn temperatur.