• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
007883

Alkylatbensin 4-takt

1 l
Art. nr: 007883

 • Til 4-taktsmotorer
 • Renere enn tradisjonell bensin
 • Lang lagringstid

49 90
39,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 49,90
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 007883
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin beregnet på alle luft- og vannavkjølte 4-taktsmotorer.

  Startas lagringsvennlige 4-taktsbensin er en ren, miljøvennlig alkylatbensin beregnet på alle luft- og vannavkjølte 4-taktsmotorer. Passer f.eks. til gressklippere, jordfresere, gokarter og påhengsmotorer.

  Renere enn tradisjonell bensin

  Alkylatbensinen er så å si uten benzen, bly, svovel og aromater, noe som gir en mye renere forbrenning med mindre miljøskadelige stoffer i avgassene enn tradisjonell bensin.

  Skånsom håndtering

  Også ved håndtering av alkylatbensinen, for eksempel under påfylling, er eksponeringen for bensindamp mindre helseskadelig enn tradisjonell bensin.

  Lang lagringstid

  Startas alkylatbensin har en betydelig lengre lagringstid enn tradisjonell bensin og forringes derfor ikke under lagring gjennom årstidene, forutsatt at den lagres svalt og i jevn temperatur.