• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
624027

Alkylatbensin 4-takt

5 l
Art. nr: 624027

 • Til hagemaskiner
 • Uten svovel, bly
 • Kan oppbevares over lengre tid

229 . -
Superbillig
183,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 45,80
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 624027
  Garanti 12 måneder
  Volum 5 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  4-takts alkylatdrivstoff som kan oppbevares over lengre tid!

  Startas alkylatbensin 4-takt er beregnet på bruk i gressklippere, gresstrimmere og andre hagemaskiner med luft-/vannkjølte 4-taktsmotorer.

  Uten svovel og bly

  Drivstoffet er uten svovel, bly, benzen og aromater, og takket være sine egenskaper kan det oppbevares i mye lengre tid enn vanlig bensin. Dermed går det helt fint å oppbevare drivstoffet over lengre tid.