• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
004285

WC-rent Ultra White & Sparkle

750 ml
Art. nr: 004285

 • Rengjør og bleker
 • Dreper bakterier

29 90
23,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 39,87
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 004285
  Garanti 12 måneder
  Volum 750 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Samle opp spill. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares bare i originalemballasjen. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • Produktinfo
  Dette toalettrengjøringsmiddelet fra Domestos passer for deg som vil ha en effektiv rengjøring med speilblankt resultat. Produktet kan brukes til rengjøring av toalett, men også til større flater som gulv. Domestos Ultra White & Sparkle fjerner effektivt bakterier fra toalettskålen og gir langvarig beskyttelse. I tillegg til effektiv rengjøring har produktet også en blekende effekt.