• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006757

Kulepenner 10-pk

Art. nr: 006757

 • To farger

29 90
23,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 006757
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
 • Produktinfo
  Praktisk samling av fem svarte og fem blå kulepenner.