• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
002422

Felgrens Wheel Cleaner

500 ml
Art. nr: 002422

 • Rask og effektiv

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 258.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 002422
  Garanti 12 måneder
  Volum 500 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • Produktinfo
  Til hurtig og ekstremt effektiv rengjøring av aluminiums-, stål- og lakkerte felger.