Alt for hjemmefiksere til proffe.
629104

Dieselmotorrens Injector Cleaner

200 ml
Art. nr: 629104

69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Fjerner effektivt belegg som stjeler effekt. En behandling rengjør drivstoffsystemet og fordeleren.

Produktdata

Artikkelnummer 629104
Volum 200 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …