Alt for hjemmefiksere til proffe.
600527

Dieseltilsetning Ultra 5-in-1

400 ml
Art. nr: 600527

299,-
239,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Dynamitt på flaske for dieselbiler! STP Ultra 5-in-1 er en rusthemmende og cetan-forhøyende dieselbooster som er utviklet for supereffektiv motorrengjøring. Resultatet er oppsiktsvekkende – med renere motordeler blir det mindre friksjon, som igjen fører til høyere ytelse, jevnere gang, reduserte utslipp (partikler, hydrokarboner og karbonmonoksid) og bedre drivstofføkonomi og -effektivitet. Bilen får dessuten bedre kaldstartsegenskaper og mindre hvit røyk ved start. Tilsetningens cetan-forhøyende egenskaper skaper en rekke fordeler for både motoren og miljøet, blant annet bedre smøring og forbrenning. Flasken inneholder også STPs Wearguard Technology® som sørger for at drivstoffpumpen og innsprøytningsmunnstykket blir smurt, og det reduserer slitasjen betydelig. STP Ultra 5-i-1 er ganske enkelt den beste drivstofftilsetningen du får! Bruk gjerne en flaske hver 650. mil eller ved oljeskift.

Produktdata

Artikkelnummer 600527
Garanti 1 år
Volum 400 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.