Alt for hjemmefiksere til proffe.
001160

Motorrengjøring Diesel Injection Trim

200 ml
Art. nr: 001160

69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Et middel som er tilpasset dieselmotorer, og som forhindrer avleiringer i innsprøytingsmunnstykket/spreder/ventiler og som smører/forhindre frost i drivstoffsystemet.

Produktdata

Artikkelnummer 001160
Volum 200 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …