• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
004569

Litiumfett White Grease +PTFE

Art. nr: 004569

 • Inneholder PTFE
 • Reduserer friksjon og slitasje
 • Forenkler monteringsarbeid

149 . -
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 596.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 004569
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  PTFE-smørefett som smører og beskytter ved diverse monteringsarbeid!

  Smør og beskytt deler, utstyr og komponenter med dette sprayfettet fra CRC. Effektivt middel som er lett å påføre, til for eksempel bevegelige deler og annet mekanisk i kjøretøyer og boliger.

  Beskyttende og langvarig smøring

  Smøremiddelet sprayes ganske enkelt på valgfri overflate eller gjenstand og stivner deretter til et fett. Siden smøremiddelet under påføringen er mer lettflytende, kommer du enkelt til overalt. Når middelet er på plass, dannes en synlig, vannavvisende film som beskytter metaller og legeringer mot korrosjon, og som reduserer friksjon og slitasje. Siden det inneholder PTFE (polytetrafluoreten), blir både smøreevnen og langtidseffekten bedre.

  Perfekt til bevegelige deler

  Det finnes flere bruksområder for dette sprayfettet fra CRC. Det kan med fordel gi bevegelige deler i f.eks. kjøretøyer og boliger en god og langvarig smøring, noe som forebygger slitasje og forhindrer fastkjøring. De smørende egenskapene gjør det til et utmerket tilbehør å ha for hånden til diverse monteringsarbeid. Du kan blant annet bruke det til:

  • Mekaniske deler og komponenter
  • Garasjedører og garasjeporter
  • Skyvedører
  • Styreskinner
  • Maskiner
  • Verktøy