• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
520012

Sprayfett

200 ml
Art. nr: 520012

 • Syntetisk sprayfett
 • Til kulelagre, kjeder m.m.

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 645.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 520012
  Garanti 12 måneder
  Volum 200 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • Produktinfo
  Syntetisk sprayfett som trenger inn og etterlater en smørende hinne i f.eks. lagre, kjeder og hekksakser.