• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
629069

Bilvoks

250 ml
Art. nr: 629069

 • Flytende hardvoks
 • Veldig god langtidsbeskyttelse
 • Uten poleringsmiddel

149 . -
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 596.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 629069
  Garanti 12 måneder
  Volum 250 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • Produktinfo
  Langtidsbeskyttende hardvoks i flytende form! Sonax flytende hardvoks er en svært holdbar bilvoks med høy kvalitet beregnet på ny eller nypolert metallic- og solidlakk. Den fungerer utmerket på alle typer kjøretøy. Voksen gir strålende glans og har svært god langtidsbeskyttelse mot oksidering, veisalt, korrosjon og påvirkning fra lufturenheter. Den er også shampoofast og tåler cirka 30 håndvasker uten å bli matt. Sonax flytende hardvoks er helt uten poleringsmiddel og produsert i Tyskland.