• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
000155

Fugeskum Flex FM330

880 ml
Art. nr: 000155

 • Utviklet for dør- og vindusinstallasjoner
 • Ekspanderer i minusgrader
 • 2-i-1-ventil

Ord. pris
149,-
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Utviklet spesielt for dør- samt vindusinstallasjoner og ekspanderer i minusgrader! Tremco Illbrucks fleksible fugeskum Flex FM330 er et enkomponents polyuretanskum med utmerket vedheft mot i prinsippet alle typer materialer, samtidig som det er bestandig mot råte, varme, vann og mange kjemikalier. Evnen til å oppta bevegelser er opptil 35 % og skummet ekspanderer dessuten i minusgrader. Til sammen gjør dette Flex FM330 eksepsjonelt godt egnet for bruk ved dør- og vindusinstallasjoner. Multifunksjonsventilen gjør det mulig å bruke flasken for hånd eller med pistol.

Artikkelnummer 000155
Garanti 12 måneder
Volum 880 ml
Ekstremt brannfarlig aerosol. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 000155
  Garanti 12 måneder
  Volum 880 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Produktinfo
  Utviklet spesielt for dør- samt vindusinstallasjoner og ekspanderer i minusgrader! Tremco Illbrucks fleksible fugeskum Flex FM330 er et enkomponents polyuretanskum med utmerket vedheft mot i prinsippet alle typer materialer, samtidig som det er bestandig mot råte, varme, vann og mange kjemikalier. Evnen til å oppta bevegelser er opptil 35 % og skummet ekspanderer dessuten i minusgrader. Til sammen gjør dette Flex FM330 eksepsjonelt godt egnet for bruk ved dør- og vindusinstallasjoner. Multifunksjonsventilen gjør det mulig å bruke flasken for hånd eller med pistol.