Alt for hjemmefiksere til proffe.
502034

Universalsilikon FA165

40 ml
Art. nr: 502034

Ord. pris
29,90
23,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Luktsvak og antimuggbehandlet universalsilikon til elastisk tetning innen- og utendørs. Fester utmerket på fliser, porselen, glass, emalje, stål, metall, tegl, tre og diverse plasttyper (ikke fete).

Produktdata

Artikkelnummer 502034
Garanti 1 år
Volum 40 ml
Farge Gjennomsiktig
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Innhold/beholder leveres til …