• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019302

Jern-/metallmaling

0,5 l
Art. nr: 019302

 • Aktivt rustbeskyttelsespigment
 • Gir en slett og elegant overflate
 • Kan påføres med flere verktøy

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 199,80
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019302
  Garanti 12 måneder
  Støvtørr 4 h
  Maling per strøk 8-12 m²/l
  Tetthet 1100 kg/m³
  Volum 0,5 l
  Tørketid 24 h
  Anbefalt temperatur ved påføring > +5°C
  Bindemiddel Uretanalkyd
  VOC <500 g/l (Kat A/i): 500g/l (2010)
  Farge Svart
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
  Advarsel! Farlige respirable dråper
  kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må
  ikke innåndes.
  Dette produktet inneholder maksimalt 500 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er
  500 g VOC/L (kat. A/i)
 • Produktinfo

  Jern- og metallmaling som inneholder rustbeskyttelsespigment!

  Hard Heads svenskproduserte, blanke uretan- og alkydbaserte lakk egner seg for maling, oppfrisking og som beskyttelse av en mengde ulike overflater i platemetall, stål og tre – både innendørs og utendørs.

  Aktivt rustbeskyttelsespigment

  Siden metallfargen inneholder aktivt rustbeskyttelsespigment, er det i enkelte situasjoner mulig å bruke den på metalloverflater uten å grunne først. Du må imidlertid alltid sørge for at underlaget er tørt og rent.

  God utflyting - slett og elegant overflate

  De gode utflytingsegenskapene sørger for at metallmalingen gir en slett og elegant overflate på den malte gjenstanden.

  Kan påføres med de fleste malerverktøy

  Lakkmalingen kan med fordel påføres med de fleste typer maleverktøy, for eksempel en klassisk pensel eller rull. Etter fortynning med lakknafta er den også godt egnet til påføring med malingsprøyte.