• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
013601

Metallmaling

700 ml
Art. nr: 013601

 • Til bruk inne og ute
 • Påføres direkte på rust og maling
 • Effektiv rustbeskyttelse

179 . -
143,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 255,71
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 013601
  Garanti 12 måneder
  Farge Semi-matte green
  Volum 700 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder neodekansyra, koboltsalt. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Brannfarlig væske og damp. Kan gjøre at man blir døsig eller omtåket. Skadelige langtidseffekter for vannlevende organismer. Gjentatt kontakt kan gi tørr hud eller hudsprekker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, åpen ild eller andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå å puste inn støv/røyk/gass/dunst/damp/spray. Brukes kun utendørs eller i godt ventilerte rom. Unngå utslipp i miljøet. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og kontroller at pustingen blir lettere. Inneholder vinylneodekanoat, koboltsalt. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: Hydrokarboner C9-C11 n-alkaner, sykliske, aromatiske isoalkaner, <2 % aromatiske hydrokarboner.>
  Dette produktet inneholder maksimalt 480 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 500 g VOC/L (kat. A/i).
 • Produktinfo

  Metallmaling med effektiv rustbeskyttelse.

  Med Hard Heads metallmaling kan du enkelt og raskt fornye postkasser, porter, stakitt, rekkverk og mye annet! Tilpasset både innen- og utendørs bruk.

  Påføres direkte på rust og maling

  Malingen har langvarig rustbeskyttelse, høy dekkevne og kan påføres direkte på rust og maling.

  Kan påføres med de fleste malerverktøy

  Lakkmalingen kan med fordel påføres med de fleste typer maleverktøy, for eksempel pensel, rull og malingsprøyte.