• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019701

Avfettingsmiddel for bassengdeler

1 L
Art. nr: 019701

 • For vegger, gulv og redskaper
 • Fjerner fettavleiringer
 • Enkel å bruke

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 129.-
Produktet har gått ut av sortimentet
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019701
  Garanti 24 måneder
  Volum 1 L
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
  Ingredienser: natriumhydroksid <10 %.>
  Best før-dato: Se emballasjen (2 år fra produksjonsdato)
 • Produktinfo

  Avfettingsmiddel til basseng!

  Kayobas avfettingsmiddel gjør bassenget rent og friskt, slik at det blir hyggeligere å bade! Middelet kan brukes til bassengvegger, -gulv og tilbehør av plast, rustfritt stål og keramikk som blir utsatt for fettavleiringer.

  Enkel å bruke

  Du påfører ganske enkelt middelet på den flaten som er utsatt for fettavleiringer og lar det virke i ti minutter. Deretter skyller du bare av flaten. Bassenget og bassengredskapene dine blir som nye igjen, slik at det blir ekstra deilig å bade!