• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019704

Flokningsmiddel

1 l
Art. nr: 019704

 • Gir klart bassengvann
 • Binder smusspartikler

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 129.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019704
  Garanti 24 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Flokningsmiddel som gir klart bassengvann.

  Er bassengvannet mer grumsete enn klart og innbydende? Prøv Kayobas flokningsmiddel! Middelet binder de små smusspartiklene i vannet slik at de lettere kan vaskes bort.

  Binder smusspartiklene

  Når du tilsetter middelet, vil vannets forurensninger bindes og etter hvert legge seg på bunnen eller flyte til overflaten. Partiklene fanges da enklere opp av bassengets filter, eller ryddes bort med en bassengstøvsuger eller en håv.

  Anbefalt dosering

  Det anbefales å bruke tre ml flokningsmiddel per 1000 liter vann, og middelet kan brukes i flere dager til vannet i bassenget er klart. Husk å først stabilisere vannets pH-verdi!