• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
005661

Hurtigklor

1 kg
Art. nr: 005661

 • Tablettform
 • Raskt og effektivt
 • Enkel å bruke

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Fri frakt til varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 005661
  Garanti 12 måneder
  Vekt 1 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).
 • Produktinfo

  Hurtigklor til basseng!

  Swim & Funs klortabletter desinfiserer bassengvannet raskt og effektivt. Perfekt for et nyfylt basseng når du er ivrig etter å ta deg et bad!

  Hurtigvirkende

  Hurtigklortablettene inneholder en høyere dose med desinfisering enn vanlige klortabletter og har dermed en raskere effekt.

  Desinfiserer skittent vann

  Brukes til bassenger som nettopp har blitt fylt med vann eller for å desinfisere skittent og grumsete vann.

  Anbefalt dosering

  Når det gjelder start- og sjokkbehandling av bassengvannet, anbefales en dose på 4 tabletter per 10 000 liter vann. Ved vedlikehold anbefales 1-2 tabletter per 10 000 liter vann.