• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
951157

pH-regulering pH Plus

Art. nr: 951157

 • Øker vannets pH-verdi

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Fri frakt til varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 951157
  Garanti 12 måneder
  Vekt 1 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • Produktinfo
  Bidrar til å justere pH-verdien! Swim & Fun pH Plus er et pH-reguleringsmiddel som øker bassengvannets pH-verdi. Middelet kan med fordel brukes når bassengvannets pH-verdi er for lav.