• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006694

Merkepenn Jumbo Marker 2-pk

Art. nr: 006694

 • Bred spiss
 • Permanent blekk

49 90
39,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per stykk 24,95
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 006694
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Farlig ved svelging.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
  FARE. Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Produktinfo

  To merkepenner av jumbo-modell med bred tupp. Passer for de store markeringene. Merkepennens blekk er permanent og fester seg på de fleste overflater.