• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006523

Whiteboard-tusjer 3-pk

Art. nr: 006523

 • Til whiteboard-tavler

29 90
23,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 006523
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  NO Fare Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONS-SENTER/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
 • Produktinfo

  Disse tusjene er fine på whiteboard-tavler og overflater som glass og speil! Spissen er 4,5 mm, og blekket kan viskes ut med alt fra husholdningspapir til hånden. Du kan bruke dem på oppslagstavlen (hvis den er et whiteboard), speilet på badet (skriv en hyggelig beskjed til den neste som skal bruke badet) eller glassbordet for å pynte til fest.