Gå direkte til innholdetGå direkte til søkGå direkte til søk
 • Fra 2 timers leveringstid
 • Alltid fri frakt til varehus
 • Fri frakt til hentested fra 999,-
Jula

Vi stiller krav til våre leverandører

Er det viktig for deg at den som produserer produktet ditt jobber under gode forhold? Bra, det er det for oss også.

Produktene fra Kayoba, Hard Head eller et hvilket som helst annet av våre egne merker må oppfylle dine og andre Jula-kunders forventninger. De skal også produseres på en forsvarlig måte. Vi ønsker å holde styr på hele forsyningskjeden, men det er utfordrende å holde styr på alle ledd når vi ikke eier våre egne fabrikker.

Vi kjøper de fleste av våre produkter fra land i Asia og Europa. Ifølge organisasjonen Amforis BSCI er flere av landene i risikosonen når det gjelder oppfyllelse av demokrati, arbeidsmiljø og frihet for privatpersoner og bedrifter. Med blant annet Amforis BSCI som grunnlag vurderer vi et lands risiko basert på kjøp og bestemmer deretter hva vi kan gjøre for å redusere risikoen. Ut fra det vurderer vi så leverandørene og tar hensyn til hva de produserer.

Vi ser at de vanligste utfordringene hos våre leverandører er åpenhet om:

 • helse og sikkerhet,
 • arbeidstider,
 • lønn,
 • ·og arbeidsmiljø.

Derfor er vi nøye med å vurdere hvert kjøpsland basert på blant annet økonomiske, etiske og menneskelige risikoer (som en del av vår innkjøpsstrategi). Med innkjøpskontorer i Kina, India, Vietnam, Polen og Sverige er vi på stedet, nær våre leverandører. Dette gjør at vi kan skape et tett samarbeid med en åpen dialog. Fremfor alt kan vi bygge tillit og sikre at de følger Julas etiske retningslinjer.

Vi tror virkelig at tillit og ærlighet kan gjøre ting bedre for våre leverandørers ansatte. Sammen utgjør vi en forskjell. På ordentlig.

3 ting vi gjør for å påvirke våre leverandører:

Julas etiske retningslinjer – vårt grunnlag i alle avtaler.

Når vi inngår en avtale med en ny leverandør krever vi at leverandøren skal følge Julas etiske retningslinjer. Julas etiske retningslinjer er blant annet basert på ILO og FNs Global Compact.

De tar opp vårt syn på:

 • menneskerettigheter og arbeid,
 • helse og sikkerhet,
 • miljøvern,
 • behandling av dyr,
 • ·og antikorrupsjon.

De tar for eksempel opp:

 • regler om arbeidstid og minimumslønn,
 • at barnearbeid, tvangsarbeid eller diskriminering ikke skal finne sted,
 • ·og at organisasjonsfriheten skal gjelde.

Julas etiske retningslinjer er en del av avtalen og vi legger den til grunn når vi gjør våre CSR-revisjoner, for å se hvordan samarbeidet med leverandøren fungerer.  Hva skjer hvis en leverandør ikke følger Julas etiske retningslinjer? Da lager vi sammen en handlingsplan med ting de må forbedre og bestiller en oppfølging for å se hvordan arbeidet deres går. Vi ønsker alltid å gi leverandøren en sjanse til å forbedre seg. Som en siste utvei, hvis leverandøren ikke endrer seg, vil vi bytte til en annen leverandør.

CSR-revisjoner – besøk på stedet som utgjør en forskjell.

For å sikre at våre leverandører følger Julas etiske retningslinjer, besøker vi dem regelmessig. Vi utfører både egne CSR-revisjoner med vårt eget sertifiserte personale og bruker noen ganger hjelp fra eksterne akkrediterte tredjepartsorganer.

Under et besøk går vi rundt på fabrikken for blant annet å gjennomgå arbeidsmiljø og sikkerhet. Er det lager, kantiner eller boliger går vi også dit. Vi snakker med både ledere og ansatte for å prøve å få et best mulig bilde av arbeidsplassen. Vi går også gjennom dokumenter som ansettelseslister, timelister og lisenser. Oppdager vi ting som ikke samsvarer med Julas etiske retningslinjer, lager vi en handlingsplan sammen med leverandøren og planlegger en oppfølging. 

På side 22 i vår bærekraftsrapport kan du gå dypere inn i hvordan våre CSR-revisjoner utføres.

Varslingssystem - fortell oss når noe er galt.

Det må være trygt å si fra når noe ikke stemmer på arbeidsplassen din. Med vårt varslingssystem kan våre leverandørers ansatte rapportere hendelser som strider mot Julas etiske retningslinjer. Alle rapporter er anonyme og kan ikke knyttes til den som meldte fra. På denne måten håper vi at flere tør å fortelle oss om mulige overgrep og urettferdigheter på arbeidsplassen sin. Systemet er også tilgjengelig for våre ansatte.