Alt for hjemmefiksere til proffe.
001999

Motorrengjøring Injection Trim

200 ml
Art. nr: 001999

69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Middel som er tilpasset bensinmotorer og som forhindrer avleiringer i innsprøytningsmunnstykkene, spredere og på ventiler og som smører og forhindrer frost i drivstoffsystemet.

Produktdata

Artikkelnummer 001999
Volum 200 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …