Alt for hjemmefiksere til proffe.
600522

Motorrens Complete System Cleaner Diesel

400 ml
Art. nr: 600522

249,-
199,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

  • Miljøvennlig reduksjonsmiddel
  • Reduserer utslippene av nitrogenoksid
  • Påfyllingstut følger med
99,90

Complete System Cleaner rengjør hele drivstoffsystemet for avleiringer og tar seg av eventuelt kondensvann i tanken. Kan brukes i alle dieselbiler – også de med partikkelfilter.

Produktdata

Artikkelnummer 600522
Garanti 1 år
Volum 400 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.