Alt for hjemmefiksere til proffe.
001159

Motorrens Injector Cleaner

200 ml
Art. nr: 001159

69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Akutthjelp mot rykkende drift og startproblemer. Fjerner belegg på ventiler i innsprøytingsdyser. Til bensinmotorer.

Produktdata

Artikkelnummer 001159
Volum 200 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …